SETI & Technosignatures: Харь гаригийн тагнуулын эрэл хайгуул

Харь гаригийн тагнуулын эрэл хайгуул (SETI) олон арван жилийн турш хүн төрөлхтний сонирхлыг татсаар ирсэн бөгөөд бид өргөн уудам орчлонд ганцаараа байгаа эсэх талаар эргэлзсээр байна. Эрдэмтэд тэнгэрийг уйгагүй сканнердаж, манай гарагаас цааших ухаалаг амьдралын шинж тэмдгийг хайж байна. Энэхүү эрэл хайгуулын нэг арга бол дэвшилтэт технологийн соёл иргэншлийн үзүүлэлт болох технологийн гарын үсгийг судлах явдал юм.

Технологийн гарын үсэг нь ухаалаг амьдрал байгааг илтгэх аливаа дохио, нотлох баримтыг хэлнэ. Эдгээр нь радио дохио, лазерын ялгаруулалт эсвэл дэлхийгээс илрүүлж болох дэвшилтэт технологийн бусад хэлбэрүүд байж болно. Эдгээр технологийн гарын үсгийг судалснаар эрдэмтэд харь гаригийн тагнуулын нотолгоог олно гэж найдаж байна.

Технологи болон орчлон ертөнцийн талаарх бидний ойлголт өсөхийн хэрээр технологийн гарын үсэг хайх нь олон жилийн туршид хөгжиж ирсэн. Эхэндээ эрдэмтэд дэвшилтэт соёл иргэншлийн зориудаар дамжуулж болох зорилготой радио дохиог хайж олоход анхаарлаа хандуулсан. Гэсэн хэдий ч бусад соёл иргэншлүүд бидэнтэй ижил технологийг ашиглах болно гэж үздэг тул энэ арга нь өөрийн гэсэн хязгаарлалттай байдаг.

Сүүлийн үед эрдэмтэд илүү өргөн хүрээний технологийн гарын үсгийг багтаахын тулд эрэл хайгуулаа өргөжүүлэв. Тэд одоо харь гаригийн соёл иргэншлээс санамсаргүйгээр ялгаруулж буй идэвхгүй дохиог илрүүлэх боломжийг судалж байна. Үүнд их хэмжээний эрчим хүчний хэрэглээ эсвэл агаар мандлын өөрчлөлтийн илрэх шинж тэмдгүүд багтаж болно.

Технологийн гарын үсэг хайх нь нарийн төвөгтэй, олон талт салбар юм. Энэ нь одон орон судлаач, инженер, компьютер судлаачдын хамтын ажиллагааг шаарддаг. Эрдэмтэд тэнгэрээс цуглуулсан асар их хэмжээний өгөгдлийг шүүж үзэхийн тулд дэвшилтэт телескоп, мэдээллийн шинжилгээний арга техникийг ашигладаг.

Техно гарын үсэг хайх нь тодорхой үр дүнд хүрээгүй ч идэвхтэй судалгаа, таамаглалын талбар хэвээр байна. Эрдэмтэд бид хэзээ нэгэн цагт дэлхийгээс цааш ухаалаг амьдралын нотолгоог олж авна гэдэгт итгэлтэй байна.

Эцэст нь хэлэхэд, технологийн гарын үсэг хайх нь SETI-ийн өргөн хүрээний эрхэм зорилгын амин чухал тал юм. Эрдэмтэд дэвшилтэт соёл иргэншлийн эдгээр дохио, үзүүлэлтүүдийг судалснаар бид орчлон ертөнцөд ганцаараа мөн үү?

Эх сурвалж:
– (эх нийтлэл)