Дууны нарийн төвөгтэй чадвартай дууч шувууд бол чадварлаг асуудал шийдвэрлэх чадвартай

Саяхан хэвлэгдсэн судалгаанаас харахад дууны нарийн төвөгтэй чадвартай дууч шувууд асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай байдаг. Рокфеллерийн их сургуулийн экологич, нейробиологич Жан-Николас Аудетийн удирдсан энэхүү судалгаа нь амьтдын танин мэдэхүйн үйл ажиллагаа болон дууны сурах үйл явцын хоорондын уялдаа холбоог судлах зорилготой юм. Судлаачид Европын оддын зэрэг дуу авиа сурах хамгийн өндөр чадвартай дууч шувуудын төрөл зүйл нь асуудлыг хамгийн сайн шийддэг бөгөөд биеийн хэмжээтэй харьцуулахад илүү том тархитай болохыг тогтоожээ.

Гайхамшигтай дуурайх чадвараараа алдартай Европын оддын шувууд шүгэл, дуудлага, ая, дууны асар том репертуартай. Энэхүү судалгаа нь зөвхөн хамгийн ухаантай амьтад л дууны нарийн төвөгтэй суралцах чадвартай гэсэн таамаглалыг баталж байна. Цөөн тооны хөхтөн амьтад, шувууны амьтад, тухайлбал тоть, анир шувуу, дуут шувууд зэрэг нарийн төвөгтэй дуу авиаг сурч, гаргах чадвар нь хязгаарлагддаг.

Рокфеллерийн их сургуулийн хээрийн судалгааны төвд 21 зүйлийн зуу зуун зэрлэг дууч шувууг гурван жилийн хугацаанд манан татсан байна. Тэд амьдралынхаа туршид шинэ дуудлагыг сурах чадвар, репертуарын хэмжээ, бусад зүйлийн дууриамал зэргээс хамааран шувуудын дууны сурах чадварыг эрэмбэлсэн.

Судалгаанд хамрагдсан шувууд амттан авахын тулд саваа татах, тагийг нь тайлах, саад тотгорыг тойрон гарах, өнгийг хүнсний шагналтай холбох зэрэг танин мэдэхүйн даалгавруудаар дамжуулан асуудлыг шийдвэрлэх чадварыг шалгасан. Судалгааны үр дүнгээс харахад од, хөх хөх, муурын шувууд оньсого шийдвэрлэхдээ хамгийн чадварлаг, дууны сурах чадвар хамгийн өндөр байсан.

Нэмж дурдахад судлаачид оньсого шийдвэрлэх чадвар болон илүү ахисан дууны сурах чадварын хоорондын хамаарлыг олж мэдэв. Асуудлыг шийдэхдээ илүү сайн шувууд биеийн хэмжээтэй харьцуулахад том тархитай байв. Эндээс шувууны тархинд асуудал шийдвэрлэх нь хаана тохиолддог, энэ нь дууны сургалттай хэрхэн холбоотой вэ гэсэн асуулт гарч ирдэг.

Энэхүү судалгаа нь амьтдын дуу хоолойг сурахад оролцдог танин мэдэхүйн чадвар, тархины механизмын талаарх бидний ойлголтод хувь нэмэр оруулдаг. Энэ чиглэлээр хийх цаашдын судалгаа нь хүний ​​ярианы эмгэгийг тодруулахад тусалж, алдагдсан дуу хоолойг сэргээх эмчилгээнд хувь нэмэр оруулах боломжтой.

Эх сурвалж: GrrlScientist | Forbes