Цэргийн тандалт, тагнуулын ажилд дрон ашиглахын давуу болон сул талууд

Цэргийн ажиглалт, тагнуулын ажилд дрон ашиглах нь сүүлийн жилүүдэд улам бүр түгээмэл болж байна. Дрон нь хэд хэдэн давуу талтай ч зарим нэг сул талуудыг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

Сайн тал нь, дронууд нь уламжлалт тандалтын аргуудаас хамаагүй илүү тодорхой газар нутгийг харах боломжтой. Тэдгээрийг ашиглан томоохон газар нутгийг хурдан бөгөөд үр дүнтэй хянах боломжтой бөгөөд ажилтнуудад аюул учруулахгүйгээр тагнуулын мэдээлэл цуглуулах боломжтой. Мөн нисгэгчгүй онгоцыг бодит цагийн тагнуулын мэдээлэл өгөхөд ашиглаж, хурдан бөгөөд үр дүнтэй шийдвэр гаргах боломжтой.

Гэсэн хэдий ч нисгэгчгүй онгоцыг цэргийн тандалт, тагнуулын ажилд ашиглах зарим сул тал бий. Нэг нь, дроныг ажиллуулах, засвар үйлчилгээ хийхэд үнэтэй байдаг. Нэмж дурдахад, дрон нь хакердах болон бусад хэлбэрийн хөндлөнгийн оролцоонд өртөмтгий байж болох бөгөөд энэ нь тэдний цуглуулсан мэдээллийн аюулгүй байдлыг алдагдуулж болзошгүй юм. Эцэст нь цэргийн тагнуул, тагнуулын зорилгоор нисгэгчгүй онгоцыг ашиглах нь хувийн нууцад халдаж буй хэрэг гэж үзэж болох тул ёс зүй, хууль эрх зүйн асуудал үүсгэж болзошгүй юм.

Ерөнхийдөө нисгэгчгүй онгоцыг цэргийн тандалт, тагнуулын ажилд ашиглах нь ашигтай хэрэгсэл байж болох ч шийдвэр гаргахаасаа өмнө болзошгүй сул талуудыг анхаарч үзэх нь чухал юм.

Цэргийн тандалт, тагнуулын ажиллагааг нисгэгчгүй онгоцууд хэрхэн өөрчилж байна вэ?

Цэргийн тандалт, тагнуулын ажилд нисгэгчгүй онгоцыг ашиглах нь эдгээр ажиллагааг явуулахад хувьсгал хийж байна. Дрон буюу нисгэгчгүй агаарын тээврийн хэрэгсэл (UAVs) нь боловсон хүчнийг хохироохгүйгээр бодит цагийн тагнуулын болон тагнуулын мэдээллийг өгөх чадвартай тул цэргийн салбарт улам бүр түгээмэл болж байна.

Дронууд нь олон төрлийн мэдрэгч, камераар тоноглогдсон бөгөөд тэдгээр нь алсаас өндөр нарийвчлалтай зураг, видео авах боломжийг олгодог. Дараа нь энэ өгөгдлийг болзошгүй аюулыг тодорхойлох, дайсны хөдөлгөөнийг хянах, цэргийн ажиллагааны үр нөлөөг үнэлэхэд ашиглаж болно. Нэмж дурдахад нисгэгчгүй онгоцыг агаарын тагнуул, тандалт хийх замаар хуурай замын цэргүүдэд дэмжлэг үзүүлэхэд ашиглаж болно.

Мөн нисгэгчгүй онгоцыг ашигласнаар цэргийн албан хаагчид нэвтрэхэд дэндүү аюултай бүсэд ажиллагаа явуулах боломжтой болсон. Нисгэгчгүй онгоцоор алба хаагчдынхаа амь насыг эрсдэлд оруулахгүйгээр цэргийнхэнд үнэ цэнэтэй тагнуулын мэдээлэл олж авах боломжийг олгож, газар нутгийг судлахад бие бүрэлдэхүүнийг аюулд оруулахгүй байх боломжтой.

Цаашилбал, нисгэгчгүй онгоцууд бие даасан болж, хүний ​​оролцоогүйгээр илүү урт хугацаанд ашиглах боломжтой болж байна. Энэ нь цэргийн албан хаагчдын ядралт, аюулгүй байдлын талаар санаа зовохгүйгээр урт хугацааны туршид тандалт, тагнуулын ажиллагааг явуулах боломжийг олгодог.

Цэргийн тандалт, тагнуулын ажилд нисгэгчгүй онгоцыг ашиглах нь эдгээр ажиллагааг явуулахад хувьсгал хийж байна. Нисгэгчгүй онгоцууд нь цэргийн албан хаагчдыг аюулд оруулахгүйгээр бодит цагийн тагнуулын болон тагнуулын мэдээллээр хангаж, бие бүрэлдэхүүнд нэвтрэхэд хэт аюултай бүсэд ажиллагаа явуулах боломжийг олгодог. Нэмж дурдахад, нисгэгчгүй онгоцууд бие даасан болж, хүний ​​оролцоогүйгээр илүү урт хугацаанд ашиглах боломжтой болж байна. Технологи тасралтгүй хөгжихийн хэрээр нисгэгчгүй онгоцууд цэргийн ажиллагаанд улам чухал үүрэг гүйцэтгэсээр байх болно.

Цэргийн тандалт, тагнуулын ажилд дрон ашиглахын ёс зүйн үр дагавар

Цэргийн ажиглалт, тагнуулын ажилд нисгэгчгүй онгоцыг ашиглах нь ёс зүйн олон асуултыг бий болгосон. Дрон нь мэдээлэл цуглуулах, тандалтын ажиллагаа явуулахад ашигладаг нисгэгчгүй агаарын тээврийн хэрэгсэл (UAVs) юм. Тэдгээрийг дэлхийн өнцөг булан бүрт цэргийнхэн тагнуул, тандалтын зорилгоор ашиглах нь нэмэгдсээр байна.

Цэргийн ажиглалт, тагнуулын ажилд нисгэгчгүй онгоцыг ашиглах нь ёс зүйн олон асуудал үүсгэдэг. Хамгийн тулгамдсан асуудлын нэг бол дроныг хувь хүний ​​нууцлалыг зөрчихөд ашиглах боломж юм. Дроныг хүмүүсийн мэдээлэл, зөвшөөрөлгүйгээр цуглуулахад ашиглаж болох бөгөөд энэ нь тандалт хийх ёс зүйн үр дагаварын талаар ноцтой асуултуудыг төрүүлдэг.

Ёс суртахууны бас нэг санаа зовоосон асуудал бол мөргөлдөөнтэй бүс дэх энгийн иргэдийг онилоход нисгэгчгүй онгоцыг ашиглах боломж юм. Нисгэгчгүй онгоцыг мөргөлдөөнтэй бүсэд байгаа хүмүүсийг олж илрүүлэх, онилоход ашиглаж болох бөгөөд энэ нь ийм үйлдлийн хууль ёсны болон ёс суртахууны талаар эргэлзээ төрүүлдэг.

Эцэст нь онилсон аллага үйлдэхэд дрон ашиглах боломжийн талаар асуулт гарч ирж байна. Хүний оролцоогүйгээр онилсон аллага үйлдэхийн тулд нисгэгчгүй онгоц ашиглаж болох бөгөөд энэ нь ийм үйлдлийн ёс суртахууны талаар эргэлзээ төрүүлдэг.

Ерөнхийдөө нисгэгчгүй онгоцыг цэргийн тандалт, тагнуулын ажилд ашиглах нь ёс зүйн олон асуултыг бий болгодог. Дрон ашиглах нь олон улсын хууль тогтоомж, ёс зүйн стандартад нийцсэн байхын тулд эдгээр асуултуудыг шийдвэрлэх ёстой.

Цэргийн тандалт, тагнуулын ажиллагаанд дронуудын үзүүлэх нөлөө

Цэргийн ажиглалт, тагнуулын ажиллагаанд нисгэгчгүй онгоцыг ашигласан нь цэргийнхэн эдгээр ажиллагааг явуулахад ихээхэн нөлөөлсөн. Дрон буюу нисгэгчгүй агаарын тээврийн хэрэгсэл (UAVs) нь алсаас эсвэл бие даан ажилладаг нисэх онгоц бөгөөд тандалт, тагнуул зэрэг олон төрлийн зориулалтаар ашиглаж болно.

Цэргийн үйл ажиллагаанд нисгэгчгүй онгоцыг ашиглах нь цэргийн тандалт, тагнуулын үйл ажиллагаа явуулахад хувьсгал хийсэн. Нисгэгчгүй онгоцууд удаан хугацаагаар нисэх чадвартай тул том талбайг хамарч, бодит цаг хугацаанд тагнуулын мэдээлэл өгөх боломжтой. Тэд мөн нам өндөрт нисэх чадвартай тул дайсны хүчинд илрэхгүй байх боломжийг олгодог. Нэмж дурдахад дронууд дэвшилтэт мэдрэгч, камераар тоноглогдсон тул өндөр нарийвчлалтай зураг, видео бичлэг хийх боломжийг олгодог.

Мөн нисгэгчгүй онгоцыг ашиглах нь цэргийн албан хаагчдад учрах эрсдлийг бууруулах боломжийг олгосон. Цэргийнхэн нисгэгчгүй онгоцыг ашигласнаар бие бүрэлдэхүүндээ аюул учруулахгүйгээр тандалт, тагнуулын үйл ажиллагаа явуулах боломжтой. Энэ нь цэргийн албан хаагчдынхаа амь насыг эрсдэлд оруулахгүйгээр аюултай бүсэд тагнуулын мэдээлэл цуглуулах боломжийг олгосон юм.

Мөн нисгэгчгүй онгоцыг ашиглах нь цэргийнхэнд тандалт, тагнуулын үйл ажиллагаатай холбоотой зардлыг бууруулах боломжийг олгосон. Нисгэгчгүй онгоцыг ажиллуулах, засвар үйлчилгээ хийхэд харьцангуй хямд тул цэргийнхэн түлш, боловсон хүчний зардлыг хэмнэх боломжийг олгодог. Нэмж дурдахад нисгэгчгүй онгоцыг олон даалгаварт ашиглаж болох бөгөөд энэ нь цэргийнхэнд илүү их ашиг олох боломжийг олгодог.

Ерөнхийдөө цэргийн тандалт, тагнуулын ажиллагаанд нисгэгчгүй онгоцыг ашиглах нь цэргийнхэн эдгээр ажиллагааг явуулахад ихээхэн нөлөөлсөн. Нисгэгчгүй онгоцууд цэргийнхэнд тагнуулын мэдээллийг илүү үр дүнтэй, үр дүнтэй цуглуулах боломжийг олгож байгаагийн зэрэгцээ эдгээр ажиллагаатай холбоотой боловсон хүчний эрсдэл, зардлыг бууруулсан.

Цэргийн тандалт, тагнуулын дронуудын ирээдүй

Цэргийн тандалт, тагнуулын ажилд нисгэгчгүй онгоцыг ашиглах нь орчин үеийн дайны салшгүй хэсэг болж байна. Дэлхий даяар цэргийн хүчинд тагнуул, тандалт, тагнуулын (ISR) чадавхийг хангахын тулд нисгэгчгүй агаарын тээврийн хэрэгсэл (UAVs) улам бүр нэмэгдэж байна.

Цэргийн ажиглалт, тагнуулын ажилд нисгэгчгүй онгоц ашиглахын давуу тал нь маш олон юм. UAV нь агаарт удаан хугацаагаар нисэх чадвартай. Тэд мөн нам өндөрт нисэх чадвартай тул дайсны хүчинд илрэхгүй байх боломжийг олгодог. Нэмж дурдахад, UAV нь олон төрлийн мэдрэгч, камерыг зөөвөрлөх чадвартай бөгөөд энэ нь тэдэнд өргөн хүрээний мэдээлэл цуглуулах боломжийг олгодог.

Цэргийн тандалт, тагнуулын дронуудын ирээдүй бүр ч илүү дэвшилттэй байх магадлалтай. UAV нь жижиг, хурдан, илүү чадвартай болох төлөвтэй байна. Тэд илүү өндөр, илүү хол зайд нисэх боломжтой болж, илүү том газар нутгийг хамрах боломжтой болно. Нэмж дурдахад тэд илүү боловсронгуй мэдрэгч, камерыг авч явах боломжтой бөгөөд ингэснээр илүү нарийвчилсан мэдээлэл цуглуулах боломжтой болно.

Цэргийн ажиглалт, тагнуулын ажилд нисгэгчгүй онгоцыг ашиглах нь ойрын жилүүдэд ч өсөх хандлагатай байна. UAV нь дэлхий даяар цэргийн хүчний хувьд улам бүр чухал хэрэгсэл болж, дайсны хүчнийг хянах, тагнуулын мэдээлэл цуглуулах боломжийг олгодог. Технологи хөгжихийн хэрээр UAV-ууд улам бүр чадваржиж, илүү нарийвчилсан мэдээлэл өгөх төлөвтэй байна.

Дэлгэрэнгүйг уншина уу => Дроныг цэргийн тандалт, тагнуулын ажилд ашиглаж болох уу?